travel news

now browsing by category

 

ฟื้นฟูพิธีพราหมพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สถานที่สำคัญ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าสำนักงานของเขากำลังพิจารณาที่จะฟื้นฟูพิธีพราหมพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สถานที่สำคัญของกรุง Giant Swing พิธีกรรมถูกยกเลิกเมื่อ 86 ปีที่แล้วเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย The Giant Swing เป็นโครงสร้างทางศาสนาในเขตอำเภอพระนคร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามและสำนักงานใหญ่ของกรุงเทพมหานคร

Read the rest of this page »

ประเทศที่ร่ำรวยไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ปานกลาง

เรื่องราวทั่วโลกคืออะไร? ผลการศึกษาเมื่อปีที่แล้วพบว่าแม้จะมีนโยบายควบคุมยาสูบหลายทศวรรษ แต่การเติบโตของประชากรก็หมายความว่าผู้สูบบุหรี่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั่วโลกการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งใน 10 รายเสียชีวิตครึ่งหนึ่งของพวกเขาในเพียงสี่ประเทศ ได้แก่ จีนอินเดียสหรัฐและรัสเซียตาม Lancet “การระบาดของโรคสูบบุหรี่กำลังถูกส่งออกจากประเทศที่ร่ำรวยไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ปานกลาง”

Read the rest of this page »

พระพุทธบาทภูควายเงิน

“พระพุทธบาทภูควายเงิน” โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถือเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน แต่อดีตซึ่งในครั้งเก่าก่อนเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่จะมาถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้ ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆ เท่านั้น ส่วนคนที่มีบุญหรือมีวาสนาไม่ถึงก็จะมีเหตุและอุปสรรค์ต่างๆ ทำให้มาไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

Read the rest of this page »

หาดสลึง

หาดสลึง ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 115 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2050 (อุบลฯ – ตระการพืชผล – โพธิ์ไทร) สำหรับที่มาของชื่อ “หาดสลึง” นั้นเชื่อว่า ในสมัยที่เหรียญสลึง 1 เหรียญสามารถซื้อควายได้ 1 ตัว คนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่หาดแห่งนี้ได้ตั้งคำท้าทายความสามารถ

Read the rest of this page »