เมืองหลวงของเมืองทิมพูเป็นที่ตั้งของไฟจราจร

ในเมือง Paro แห่งที่สองของประเทศภูฏานซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งเดียวของประเทศมีเพียง 12 นักบินเท่านั้นที่สามารถขึ้นฝั่งได้ด้วยตัวเองบนทางวิ่งระยะสั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะปรากฏออกมาจากที่ใดก็ได้ระหว่างเทือกเขา ที่บริเวณใกล้เคียงโค้งในถนนที่อยู่ใต้เส้นทางการบินซึ่งรถยนต์จะดึงมุมมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับหอคอยตาร์ ตานในเมืองขึ้นในศตวรรษที่ 17

คนขับรถจะได้เห็นคำเตือนบทกวีเกี่ยวกับอันตรายของการขับรถดื่มซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ถนนของภูฏาน สัญญาณ สัญญาณเป็นภาษาอังกฤษและบางครั้งก็เป็นภาษาราชการของภูฏาน สิ่งที่พวกเขาขาดในเครื่องหมายวรรคตอนพวกเขาแต่งหน้าด้วยความทรงจำที่น่าจดจำอย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนวลีอย่างเรียบร้อยซึ่งบางทีอาจเป็นที่คาดไม่ถึงจากปากกาของข้าราชการ
Comments are Closed