การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการเปิดตัวโครงการและโครงการใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยเริ่มลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น” นายอภิสิทธิ์กล่าว ตัวอย่างเช่นโครงการการกำกับดูแลและการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอแผนชีวิตที่มุ่งเน้นให้กับสมาชิก”แผนจะปรับพอร์ตการลงทุนของสมาชิกโดยอัตโนมัติและเหมาะสมตามอายุของพวกเขา มันจะเปลี่ยนลักษณะของการลงทุน

เป็นวิธีการของสมาชิกใกล้ชิดกับการเกษียณอายุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออก “Wealth Advice for All” เป็นอีกหนึ่งบริการการลงทุนระยะยาวแก่สาธารณชน เริ่มมีการเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปีนี้และขณะนี้กำลังหยิบขึ้นมามีไอน้ำจำนวนมากถึง 170 บริษัท จดทะเบียนร่วมมือกับ ก.ล.ต. เพื่อให้คำแนะนำด้านความมั่งคั่งเขากล่าว

Comments are Closed