กลุ่มนักเคลื่อนไหวยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ

กลุ่มนักเคลื่อนไหววางแผนที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันอังคารเพื่อสอบสวนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นหรือไม่ ศรีสุวรรณาจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์กรเพื่อการคุ้มครองรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในวันจันทร์กลุ่มจะยื่นคำร้องที่สำนักงานใหญ่ของ NACC ในนนทบุรีเวลา 10.00 น. ในวันอังคาร

คำร้องดังกล่าวเป็นความผิดที่กระทำโดยสมาชิกทั้งเจ็ดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศรีสุวรรณกล่าวว่ากลุ่มจะส่งหลักฐานและชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ “พยาน” ให้กับผู้ถูกกล่าวหา เขากล่าวว่ากลุ่มต้องการให้ NACC ส่งต่อเรื่องนี้ไปยังพนักงานอัยการซึ่งเขาเชื่อว่าจะนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของศาลฎีกา หากศาลเห็นด้วยที่จะยอมรับคดีนี้สมาชิกคณะกรรมาธิการทั้งเจ็ดคนต้องหยุดงานจนกว่าจะมีการตัดสินคดี




Comments are Closed